Historie » E.C. Dahls Bryggeri

E.C. Dahls Bryggeri

Erich Christian Dahl, grunnleggeren av det landskjente bryggeriet som fremdeles bærer hans navn, ble født i Trondheim en vinterdag i 1814. Han var opprinnelig av Tydalsslekt. Og foreldrene drev en handelsforretning i Trondheim.

Faren, Erich Dahl døde i 1821, men moren, madam Dahl overlevde sin mann med 40 år.

Erich Christian fikk sin første skoleundervisning i fødebyen, men kort etter konfirmasjonen ble han sendt til handelsskolen Green Row Academy i England.

Etterpå var han et par år i Tyskland og Frankrike.

Etter avsluttet teoretisk utdannelse ble Erich Christian knyttet til morens firma som handelsbetjent. Han viste seg snart å være en dyktig forretningsmann, og under hans ledelse vokste handelshuset Erich Dahls Enke opp til et av byens største.

Etter en lang ombygging av Sukkerhuset på Kalvskinnet , grunnla han E.C.Dahls Bryggeri i 1856 og tidlig i 1857 kom den første flasken med Bayerøl på markedet. Bayerøl var den viktigste ølsorten helt fram til i 1930 årene, da pilsnerøl gradvis ble det mest populære ølet.

Først i 1910 startet produksjonen av brus.

I 1899 fikk E.C.Dahls Bryggeri sterkere konkurranse, da Aktiebryggeriet i Trondheim ble etablert.

I 1966 ble E.C.Dahls Bryggeri og Aktiebryggeriet fusjonert og en langvarig samordning av produksjonen ble avsluttet i 1984 med bygging av nytt brygghus i Strandveien, hvor Bryggeriet ligger i dag.

I 1986 fusjonerte E.C.Dahls Bryggeri med Nidar Bergende. Holdingselskapet Nidar as ble opprettet med driftselskapene E.C.Dahls Bryggeri as og Nidar Bergene as, men alt i 1987 ble bryggeriet fusjonert med Nora industrier, og er i dag en del av Ringnes Bryggeri.

Erich Christian Dahl huskes for mer enn det ølet han brygget i Sukkerhuset på Kalvskinnet.

Han var sine slektninger, venner og ansattes venn og velgjører og han hadde tanke for de fattige i byen.

Men alle ” visste ” noe om byens store forretningsmann, hvorfor skulle ungkaren med den uhorvelige formuen, bruke hundretusener på å bygge en institusjon for fattige barselkvinner og deres barn ? Han stelte godt med de kvinner som stelte godt med ham…

Erich Christian Dahl var en samfunnsorientert mann med mange viktige verv.

Han var medlem av bystyret i Trondheim, æresmedlem av Trondheim Arbeiderforening og styreformann i Trønderlag Teater i mange år.

I 1855 ble E.C.Dahl dansk konsul og senere utnevnt til generalkonsul.Han ble i 1861 ridder av Dannebrog og i 1873 utnevnt til Dannebrogsmann med ordenens sølvkors.

Det var bokstavelig talt internasjonale dimensjoner over ” hain E.C.Dahl ”.

Den virksomheten han bygde opp, fra han som 36 – åring kjøpte Sukkerhuset på Kalvskinnet av staten først på 1850 tallet, var helt enestående i sitt slag i det nordenfjeldske Norge.

Han var ved sin død i 1882 en av landets rikeste menn.

E.C.Dahls Bryggeri kom over på nye hender 1889 da konsul Olaus Krabbe Lysholm kjøpte anlegget og dannet et aksjeselskap sammen med konsul R.Kjeldsberg, konsul Jacob Finne og overrettssakfører S.Klingenberg.

O.K. Lysholm var sønn av statshauptmann og fabrikkeier Jørgen Bernhard Lysholm, som i 1821 grunnla den etter hvert så velrenommerte brenneri- og destillasjonsfabrikken med samme navn.

Lysholmfamilien kom inn i ledelsen av E.C.Dahls Bryggeri fra 1938 da Olaus Krabbe Lysholm ( sønnesønn av overnevnte O.K.Lysholm ) ble direktør i bedriften. Ved hans død i 1959 tok hans sønn Jørgen B. Lysholm over som direktør. På hans initiativ startet produksjonen av Lysholmer Spesialøl, som raskt utviklet seg til å bli et svært populært øl. Ølet ble utviklet ved E.C.Dahls Bryggeri og opprinnelig lansert som sommerøl i 1983.

Lysholmer Spesialøl skulle smake annerledes enn Dahls pils, og tappes på blanke brusflasker med aluminiums folie og særpreget etikett, for å skille seg ut fra andre ølmerker med sitt ekslusive image. Ølets suksess førte ikke bare til at det ble et helårsøl, men at også Lysholmer Gold ( sterkøl ) og Lysholmer Light kom på markedet i midten av 1980 tallet, og Lysholmer Ice som kom på markedet på midten av 1990 tallet.

Lysholmerølet selges i dag over hele landet

Jørgen B. Lysholm var direktør fram til 1986, da han gikk over i stillingen som arbeidende styreformann i Nidar as. Han ble senere med i styrene i Nora industrier og Orkla as.

Ringnes E.C.Dahls Bryggeri er i dag en aktiv og viktig del av Ringnes.

Bryggeriet er en hjørnestensbedrift i Trondheim med sine 300 ansatte og en produksjon på ca.60 mill. ltr. øl og brus, og regjerer f.o.m. Alvdal i sør t.o.m. Finnmark i nord, men har sitt største nedslagsfelt i Midt – Norge med hele 76,6 % markedsandel på øl og 39,3 % markedsandel på brus.

Den lokale forankringen er svært sterk. Dahls pils, sammen med Lysholmer er av forbrukerne i Midt – Norge betraktet som landsdelens lokale øl, og viser sin styrke med høy andel av ølsalget til E.C.Dahls Bryggeri.